Siilinjärvi kaipaa avoimuutta

(Julkaistu Uutis-Jousessa 23.9.2012)

Neljän vuoden välein äänestäminen ei vastaa enää tämän päivän demokratian vaatimuksia. Kuntalaisille tulee tarjota helposti löydettävää tietoa, vaihtoehtoja ja kommentointimahdollisuuksia valmistelun joka tasolla. Kaavaprosesseissa vaadittava avoimuus tulisi laajentaa muuhunkin päätöksentekoon.

Tästä syntyy keskustelua, joka auttaa valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä tekemään parempia päätöksiä kuntalaisten eduksi. Tarjottujen vaihtoehtojen sijaan parempi vaihtoehto voi tulla kuntalaisilta. Ikäviäkin päätöksiä on helpompi tehdä, kun asiat on avoimesti keskusteltu ja vaihtoehdot ovat olleet tiedossa.

Tiedon lisäksi demokratia on tänä päivänä tekemistä. Kuntalaisille olisi annettava enemmän vastuuta palveluiden toteuttamisessa. Esimerkiksi kylille voitaisiin antaa mahdollisuus järjestää palveluitaan itse sovitun budjetin rajoissa. Samalla tavoin nuoret tietävät varmasti tarpeensa paremmin kuin kunnanvaltuutetut. Nuorille tulee antaa mahdollisuus järjestää haluamiaan palveluja itse.

Kyse on demokratian päivittämisestä tähän aikaan. Teknologian kehitys on lisännyt vaikutuskanavia mutta Siilinjärvellä niitä on käytetty niukasti hyväksi. Helppo avoimuuden lisäämisen keino on valtuustonkokouksien lähettäminen suorana netin välityksellä. Tämä on toteutettu jo useissa kunnissa Suomessa. Kunnallispoliitikkojen asenteissa on myös tarvetta muutokselle. On ymmärrettävä, että suurin viisaus tuskin löytyy kunnanvaltuustosta. Usein se löytyy kuntalaisilta.

Vihreät – Uuden maaseutuajattelun edelläkävijät

Tänään oli hienoa lukea uutisista, että keskimäärin suomalaiset ovat Vihreiden kanssa samaa mieltä maaseudun kehittämisestä. Sitran teettämän barometrin mukaan ”suomalaisten maaseutuympäristöön liittämät merkitykset ja toiveet vihreästä taloudesta ovat nostaneet Vihreät toiseksi vahvaksi ”maaseutu-puolueeksi” Keskustan rinnalle”. Otsikossa Vihreät mainitaan maaseutuajattelun edelläkävijöiksi.

Ensiksin, tämä on yksi osoitus siitä, että Vihreiden ajama linja ei ole marginaalissa olevien ituhippien puuhastelua vaan me olemme valtaväestön kanssa samaa mieltä. Itse olen saanut kohdata aika paljon ennakkoluuloja Vihreiden äärimmäisyyksiin menevästä piiperryksestä. Tämä ei siis pidä paikkaansa. Vihreät eivät myöskään ole sulkemassa maaseutuja, kuten jotkut väittävät.

Toiseksi, tämä tietysti tuo Vihreille paineita. Maaseutujen kehitykseen kohdistuu merkittäviä odotuksia. Vihreiden tulee varmistaa, että näille odotuksille saadaan vastinetta. Vihreiden maaseutupolitiikka ei saa olla pelkästään puhetta ja paperia. Eikä varmasti olekaan.

Vihreiden vuonna 2008 julkaisemassa maaseutuohjelmassa on kahdeksan kärkeä, joista itse nostaisin tärkeimpinä kolme:

1. Puhdas ympäristö on maaseudun vetovoimatekijä, josta on pidettävä huolta
2. Kehitys tapahtuu kylissä – kylätoiminta on lähidemokratiaa!
3. Maaseutu tarvitsee monimuotoista pienyrittäjyyttä

Maaseutuohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.