Kotihoidontuen kuntalisä

Kotihoidontuen kuntalisä lakkautettiin Siilinjärvellä vuonna 2014. Uutis-Jousen vaalikoneen perusteella 62 prosenttia ehdokkaista haluaisi ottaa kotihoidontuen kuntalisän takaisin käyttöön. Kustannukset tästä olisi, sivistysjohtajan arvion mukaan, 180 000-450 000 euroa. Tämä on luonnollisesti pois jostain toisaalta tai on katettava korkeammilla veroilla.

Kotihoidontuen kuntalisä ei olisi järkevää rahankäyttöä Siilinjärven tilanteessa. Kuntalisä on ymmärrettävä työkalu voimakkaasti kasvavissa kunnissa ja kaupungeissa, joissa päivähoitopaikkojen lisääminen ei pysy kasvun vauhdissa. Siilinjärvellä ei sellaista ongelmaa tällä hetkellä ole, eikä sitä ole näkyvissäkään.

Laadukas varhaiskasvatus on lapselle eduksi. Tutkimusten mukaan päiväkodissa varhain aloittaneet lapset menestyvät paremmin koulussa ja kouluttautuvat todennäköisemmin pidemmälle. Varhaiskasvatus edistää myös lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittymistä.

Vanhemmille lasten varhaiskasvatus mahdollistaa työssäkäynnin ja perheille paremman toimeentulon. Työssäkäynti näkyy myös suurempana eläkekertymänä. Kunnalle työssäkäyvät vanhemmat tuovat verotuloja.

Jos kunnan varhaiskasvatuspalveluilla olisi ylimääräistä rahaa 180 000-450 000 euroa, sille olisi hyödyllisempiäkin käyttökohteita kuin kotihoidontuen kuntalisä. Kotihoidon sijaan rohkaisisin ohjaamaan lapset entistä enemmän päivähoitoon esimerkiksi päivähoitomaksujen tasoa laskemalla.