Sidonnaisuudet julki

Uusi kuntalaki edellyttää, että tietyt viranhaltijat ja luottamushenkilöt julkaisevat sidonnaisuutensa. Sidonnaisuusilmoitusten julkaisemisen tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Mielestäni tärkein sidonnaisuuksien julkisuudella mahdollisesti saatava hyöty on kuntalaisten luottamuksen lisääntyminen päätöksentekoon ja -tekijöihin.

Siilinjärven tarkastuslautakunta piti toivottavana, että kaikki kunnalliset luottamushenkilöt tekisivät ilmoituksen, vaikka laki ei sitä kaikilta vaadikaan. Toistaiseksi kaikki eivät ole ilmoitusta tehneet. Ilmoituksen täyttäminen on helppoa, joten syy täyttämättä jättämiseen on joku muu kuin täyttämisen hankaluus. Syytä voi kukin äänestäjä vaikka kysyä valtuutetuilta. Itse arvelen, että merkittävin syy olla täyttämättä ilmoitusta on se, että ei ole mitään ilmoitettavaa. Sekin olisi kuitenkin hyvä tuoda julki niin kenenkään ei tarvitsisi asiaa arvuutella.

Sidonnaisuusilmoitukset löytyy Siilinjärven kunnan sivuilta. Artikkelin alla on linkki sidonnaisuusilmoituksiin. Ilmoitukset ovat toistaiseksi skannattuja dokumentteja mutta myöhemmin on tulossa luettavampi rekisteri kunnan sivuille.