Aluepelastuslautakunnan kuulumisia

Aloitin Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnassa nyt syksyllä. Ala on mielenkiintoinen kokonaisuudessaan mutta erityisesti nyt, kun mietitään uusiksi paloasemien varallaolojärjestelyitä sekä valmistellaan uutta hyvinvointialuetta, jonka osaksi pelastustoiminta aikanaan siirtyy.

Palomiehet ovat vaatineet, että työajan ulkopuolella tapahtuva varallaolo lasketaan työajaksi. Nyt työtuomioistuin on kääntynyt samalle kannalle. Samanlainen tilanne on pelastuslaitoksilla ympäri Suomen. Tämä tulee aiheuttamaan kustannusten kasvua ja vaatii muutoksia varallaolojen järjestelyihin.

Nyt on päätettävä minkälaisella kokoonpanolla ja minkälaisella valmiudella kullakin paikkakunnalla Pohjois-Savossa toimitaan. Lisäkustannukset varallaolon uudelleenjärjestämisestä on miljoonissa, riippuen toteutustavasta. Uusia virkoja tarvitaan vähintään parikymmentä.

Asiassa on otettava huomioon riittävä toimintavalmius mutta mallin on myös oltava riittävän houkutteleva työntekijöiden kannalta, jotta tarvittavat uudet virat saadaan täytettyä. Tästä lisää jatkossa.

Aluepelastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä