Valtuustokausi 2021-2025

Tässä tekstissä käyn läpi mitä asioita pidän tärkeänä tulevalla valtuustokaudella.

Nyt jo vaaliteemaksi noussut Yaran laajentumissuunnitelma on varmasti asia, mikä keskusteluttaa. Tästä olen jo kirjoittanut ja teksti löytyy täältä. Kantani on tältä osin selvä, vaikka perusteluja laajentumisen vastustamiseksi on enemmänkin kuin kirjoitukseeni mahtui. Esimerkiksi Jääskeläisen Heikin hyvä kirjoitus löytyy täältä.

Toisin kuin ehkä jotkut muut ehdokkaat uskottelevat, Siilinjärven kunnan talous on todella huolestuttavassa tilassa. Nykyisen taloussuunnitelman perusteella vuoden 2022 lopussa kunnan kumulatiivinen alijäämä taseessa olisi noin -6,4 M€ ja edelleen vuoden 2023 lopussa jo -12,1 M€.

On valtava työ saada kunnan talous tasapainoon. Jos siinä ei onnistuta, on edessä ns. kriisikuntamenettely ja käytännössä tämä tarkoittanee pakkoliitosta Kuopioon.

Samaan aikaan, kun painitaan hankalien talouslukujen kanssa, meidän on kyettävä ja uskallettava uudistaa kuntaa. Tarvitsemme elävämmät keskustat sekä kirkonkylälle että Vuorelaan. Parkkitilaa Siilinjärvellä on turhankin paljon ja sitä tilaa voisi ottaa käyttöön esimerkiksi asunnoiksi. Toki, myös muita asuinalueita on uusittava viihtyisämmiksi. Liikuntapaikkoja ja leikkipuistot tulisi olla saavutettavissa kävellen tai pyörällä.

Uudistuttava on myös palveluiden tuottamistavoissa. Palveluita on kyettävä tuottamaan edullisemmin ja digitaalisemmin. Talousahdingosta johtuen voi olla, että palvelutasostakin joudutaan tinkimään. Mielestäni tämä on rehellistä myöntää.

Kunnassa on myös suuri tarve liikuntatiloista. Meidän tulee löytää ratkaisu kuinka uusi liikuntahalli saadaan kuntaan Yara-areenan tilalle. Itse pitäisin parhaana vaihtoehtona sitä, että etsittäisiin yksityinen toimija rakentamaan ja ylläpitämään hallia. Kunta voisi sitoutua hankkimaan sovitun määrän vuoroja hallista.

Viime kaudella teimme vihreän valtuustoryhmän toimesta valtuustoaloitteen pormestarimallin selvittämisestä kunnan johtajmisjärjestelmäksi. Valitettavasti muilla ryhmillä ei ollut rohkeutta edistää asiaa. Luottamushenkilöiden roolin vahvistamiseksi on kuitenkin edelleen tärkeää löytää ratkaisuja ja tähän aion paneutua jatkossakin.